HOME PORTOFOLIU CERERE OFERTA CONTACT
 
 MENIU
 
 Oferta Administrare Condominiu
 
Activitatea de administrare


Activitatea de administrare  include activitati de administrare tehnica, de contabilitate si casierie. 

 

Administratorul incheie contract de prestare de servicii pentru fiecare condominiu in parte.  

Activitatile desfasurate, de catre firma noastra, anterior incheierii contractului de administrare sunt urmatoarele:

 • Administratorul (managerul) prezinta oferta generala clientului - proprietarul sau reprezentantul acestuia (ex.: presedintele asociatiei de proprietari).

 • Odata ce oferta este clar explicata, discutata si inteleasa, partile semneaza un precontract de principiu privind angajarea administratorului si serviciile solicitate (precontract de management al condominiului);

 • Administratorul inspecteaza imobilul, analizeaza documentele asociatiei si poarta discutii cu personalul angajat. Odata clarificata complexitatea administrarii, administratorul face oferta ferma de pret;

 • Partile incheie contractul de administrare, procesul verbal de predare - primire prin care clientul preda administratorului inventarul, documentele, cheile, stampilele, numerarul (din casa si din banca), situatia contabila la zi, inclusiv registrul de casa. De asemeni la semnarea contractului se fac transferurile de competente delegate administratorului (drept de semnatura in banca, dreptul de a reprezenta proprietarul in diverse situatii, etc), fiind adesea necesar intocmirea unor procuri sau imputerniciri autentificate.

 

Documente si informatii necesare administratorului pentru analiza complexitatii serviciului de administrare:

 1.  
  • Registrul de hotarari,

  • Registru de ordine interioara etc.,

  • Registrul de corespondenta,

  • Cartea imobilului,

  • Cartea constructorului,

  • Registrul de activitati curente, servicii, etc.,

  • Contractele cu furnizorii de activitati si servicii, etc.,

  • Jurnalul administratorului,

  • Sold activ-pasiv (ultima), ultima lista de intretinere, alte documente contabile,

  • Informatii cu privire la litigii, stari conflictuale, sesizari, reclamatii, etc.

  • O descriere a ansamblului (denumire, locatie, numar de unitati locative, cu / fara teren afferent (case, apartamente, etc.), etc.,

  • Informatii despre cum sunt organizate din punct de vedere juridic aceste ansambluri,

  • Informatii despre existenta a unui contract de administrare, in prezent, si daca acesta exista, informatii complete despre datele de contact ale acestui administrator (denumire / nume, adresa, tel, fax, etc.),

  • O evidenta a necesarului de activitati pentru fiecare ansamblu in parte si desemnarea unei persoane de contact, cu care se va discuta in detaliu in timpul unei vizite de evaluare a complexitatii administrarii ansamblului,

  • Informatii despre existenta, in prezent, a unui buget de administrare, despre existenta unui birou in locatie sau daca acestea vor fi organizate / constituite de administrator .

 

 

DUPA INCHEIEREA CONTRACTULUI

 • Administratorul organizeaza, conduce, coordoneaza, monitorizeaza si asigura controlul activitatilor potrivit Legii 230/2007 si Hotararii 1588/2007
  Administratorul asigura consultanta si asistenta procedurala clientului astfel incat deciziile luate de acesta sa fie in concordanta cu realitatile la zi legale, legitime, fezabile si oportun a putea fi puse corespunzator in executie. De asemenea, administratorul asigura relatiile cu locatarii, autoritatile, furnizorii.

Copyright © 2019 S.C COMPLETE CORPORATE SOLUTIONS S.R.L
Director Web Smarty Web Director Pagina indexata de motorul de cautare Romanesc Director Web Imobiliare Director Web dYr.ro Submit Your Site SmartNetBook.ro